Những bài tập giảm mỡ bụng hiệu quả

Bài tâp giảm mỡ bụng Động tác 1: Tư thế nằm xuống sàn lưng chạm sàn, đầu gối bẻ cong. Đặt ngón tay bên tai và giữ khuỷu Nằm xuống lưng chạm sàn, đầu gối bẻ cong, chân đặt trên sàn. Thực hiện khoảng 3 lần rồi nghiêng bẻ hai bên, chú ý đổi bên khi thực hiện song.